Dzień otwarty 15 września 2021 – dowiedz się więcej o naszych studiach

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych VI edycją studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” na DZIEŃ OTWARTY ONLINE w środę 15 września o godz. 17.30 – 19.00 – gdzie będzie można dowiedzieć się więcej o naszych studiach i przebiegu zajęć.
Zapraszamy Cię z pytaniami, wątpliwościami i dylematami oraz jeśli wciąż zastanawiasz się, czy dobrą decyzją będzie uczenie się coachingu właśnie na naszych studiach.

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?


 • Na ważne pytania nt. przebiegu i organizacji zajęć, realizacji praktyk, a także rozmowy kwalifikacyjnej będącej elementem rekrutacji na studia, odpowie Wam kierownik merytoryczna Karolina Żmudzka.
 • Na pytania natury organizacyjnej, dokumentacji oraz m.in. przebiegu zajęć w czasie pandemii odpowie kierowniczka Monika Baczewska-Ciupak.
 • Na spotkaniu poznasz i porozmawiasz z Grażyną Kucharską, która prowadzi główny przedmiot 100h „Proces coachingu”, superwizje oraz egzamin końcowy.
 • Spotkasz także absolwentkę naszych studiów, która opowie Wam, jak się studiowało 🙂

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYGDZIE I KIEDY SIĘ WIDZIMY?


Środa 15 września godz. 17.30 – 19.00
Miejsce spotkania: online – ZOOM.


Z KIM SIĘ SPOTKASZ?


 •  Karolina Żmudzka – Kierownik merytoryczny studiów. Psycholog, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu z 8-letnim doświadczeniem i specjalizacją w coachingu kariery, trener, diagnosta i terapeuta. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. Kierownik merytoryczny i wykładowca akredytowanych w Izbie Coachingu studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na UMCS w Lublinie. Certyfikowany Trener FRIS® Style myślenia i Certyfikowany Konsultant narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ oraz Values&Motive Inventory. Współautorka książki „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość.”. W pracy z klientami wykorzystuje m.in. Gestalt, TSR, RTZ, dramę oraz techniki pracy z ciałem LBMS. Pracuje eklektycznie integrując zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie z różnych obszarów zainteresowań osobistych i zawodowych. Na świat patrzy holistycznie biorąc pod uwagę myśli, emocje, ciało, relacje oraz system w jakim człowiek funkcjonuje.
  http://coaching.umcs.pl/kadra/karolina-zmudzka/
 • Monika Baczewska – Ciupak – Kierownik studiów. Filozof (spec. w zakresie filozofii kultury i nauki o kulturze) etyk i wykładowca, w latach 2011-2017 nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Obecnie pracownik Biura Promocji UMCS z ramienia którego m.in. prowadzi warsztaty edukacyjne dla szkół partnerskich z zakresu filozofii, prawa autorskiego, etyki biznesu, CSR oraz rozwoju kompetencji liderskich. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie filozofii oraz europeistyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych z przywództwa i komunikacji społecznej na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (dyplom z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem), studiów doktoranckich z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, a także studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektualnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2010 roku na podstawie dysertacji „Przywództwo i wartości” w zarządzaniu. Praca została wydana w formie monografii „Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości” przez Wydawnictwo UMCS (Lublin 2013, ss. 233). W latach 2010 – 2015 koordynowała sesję „Nauki Społeczne i Humanistyczne” Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, która odbywała się cyklicznie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2012 –2016 współorganizowała cykl ogólnopolskich konferencji naukowych pod hasłem „Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku – Wychowanie ku wartościom” dla nauczycieli i pedagogów. Od 2015 roku pełni funkcję koordynatora Lubelskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  http://coaching.umcs.pl/kadra/dr-monika-baczewska-ciupak/
 •  Grażyna Kucharska – Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, Członek Komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu. Biznes coach certyfikowany przez ICC. Ekonomista, specjalista HR, doradca biznesowy i trener rozwoju osobistego. Doświadczony menedżer i nauczyciel, twórca autorskich programów nauczania. Od 2007 roku zarządza firmą NANO Coaching. Executive coach i doradca biznesowy o systemowym podejściu, który wspiera klientów w dostrzeganiu szerszej perspektywy i nowych możliwości wyboru. Od 2010 roku jest Partnerem w Akademii Coacha Biznesu propagującej coachingowy styl zarządzania. Realizuje kompleksowe projekty rozwojowe zawierające diagnozę, rekomendacje i realizację działań (coachingu, szkoleń, warsztatów), szczególnie w obszarach rozwoju kompetencji przywódczych, menedżerskich, zespołowych i komunikacji. Od 2016 roku uczy studentów UMCS na studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring” profesjonalnego prowadzenia procesu coachingu. Angażuje się w promowanie coachingu o wysokich standardach zawodowych i etycznych poprzez prowadzenie superwizji oraz prezentacji i warsztatów dla coachów.
  http://coaching.umcs.pl/kadra/grazyna-kucharska/
 • Olga Gumeniuk – absolwentka IV edycji naszych studiów. Wspiera kobiety w realizowaniu ich misji życiowej i budowaniu jakościowych relacji z domownikami, pracą lub siłą wyższą. Jej droga zawodowa była kręta i bardzo dynamiczna. Zajmowała się głównie zarządzaniem zespołami operacyjnymi, tworzeniem programów rozwojowych dla pracowników oraz kadry menedżerskiej, indywidualnymi rozmowami rozwojowymi z elementami mentoringu & coachingu. Pracowała (i nadal pracuje) nad budowaniem zaufania w zespołach; efektywną komunikacją; empatyczną współpracą; skutecznym zarządzaniem wiedzą i czasem, kreatywnym rozwiązywaniem problemów.
  https://olgagumeniuk.pl/o-mnie/

Chcesz już teraz zapisać się na studia?


Zapraszamy do rejestracji w systemie IRK:
https://rejestracja.umcs.pl/Rekrutacja/kierunki/1693
Więcej informacji nt. studiów: http://coaching.umcs.pl/
ZAPRASZAMY!

Komentowanie jest wyłączone.