Akredytacja

Studia podyplomowe Coaching i Mentoring realizowane na UMCS w Lublinie to jedyny w województwie lubelskim program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu. Jest zgodny z wysokimi standardami zawodowymi i etycznymi Izby Coachingu i ukierunkowany na uzyskanie praktycznych kompetencji prowadzenia coachingu i oparty na rzetelnej wiedzy.

Co zyskasz wybierając akredytowany program szkolenia coachów?

 1. Masz pewność, że program obejmuje naukę podstawowych kompetencji coacha, które przez środowisko doświadczonych coachów zostały wyłonione jako kluczowe w pracy coacha.
 2. Możesz oczekiwać, że trenerzy prowadzący zajęcia są coachami praktykami a także mają  doświadczenie trenerskie w nauczaniu coachingu.
 3. Wiesz, że uczelnia jasno określiła  kryteria takie jak sposób rekrutacji, zawarcie umowy z uczestnikiem szkolenia, zasady uczestnictwa, wymagania egzaminacyjne, sposób nadrobienia opuszczonych zajęć, reguły płacenia, zwrotu zaliczki.
 4. Masz gwarancję, że uczelnia prowadzi zajęcia praktyczne – minimum 70% praktyki, maksimum 30% teorii.
 5. Wiesz, że już w czasie trwania studiów będziesz działać samodzielnie w roli coacha.
 6. Doświadczysz superwizji coachingu, poznasz jej wpływ na swój warsztat pracy i samoświadomość jako coach.
 7. Masz oparcie w uczelni, która  będzie czuwać nad twoim rozwojem poprzez superwizję prowadzonego przez ciebie procesu coachingu.
 8. Godziny superwizji odbyte w trakcie studiów zostaną zaliczone w procesie akredytacji na coacha Izby Coachingu.
 9. Nie będziesz musiał udowadniać, że kształcenie objęło wszystkie wymagane przez Izbę Coachingu kompetencje.

Korzyści dla absolwentów akredytowanego kierunku:

 • certyfikat ukończenia akredytowanego programu kształcenia coachów wydawany przez Izbę Coachingu
 • obniżona cena superwizji przez rok od ukończenia studiów (cena jak dla członka Izby Coachingu)
 • skrócona ścieżka i znacznie niższa cena akredytacji w Izbie Coachingu
 • inne korzyści wypracowywane na bieżąco przez Izbę Coachingu dla jej członków oraz absolwentów akredytowanych kierunków

Dołącz do grona profesjonalistów! Zapraszamy.


 

Komentowanie jest wyłączone.