Dofinansowanie

Zapraszamy do skorzystania z możliwości dofinansowania do studiów podyplomowych z Bazy Usług Rozwojowych, Urzędu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Baza Usług Rozwojowych stanowi odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MMŚP. Za pośrednictwem platformy online przedsiębiorcy mogą wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na usługi rozwojowe: m.in.: studia podyplomowe.

  1. Z dofinansowania do studiów podyplomowych mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze danego województwa oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę) z obszaru tego samego województwa.
  2. Dofinansowanie obejmuje usługi szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, przez podmioty posiadające pozytywną zweryfikowaną akredytację na realizację usług dofinansowanych. UMCS posiada taki wpis do BUR i nasza oferta znajduje się pod linkiem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=581010
  3. By uzyskać środki na skorzystanie z oferty BUR przedsiębiorstwo powinno skontaktować się w właściwym operatorem w danym województwie. Lista operatorów znajduje się pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
  4. Jeżeli kandydat na studia spełnia kryteria konieczne do rozpoczęcia studiów powinien zarejestrować się w systemie IRK http://www.podyplomowe.umcs.pl/osoby.php?op=insert oraz dostarczyć wymagane dokumenty

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy


URZĄD PRACY

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

  • osoba bezrobotna
  • osoba poszukująca pracy
  • pracująca w wieku 45 lat i powyżej

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych z UP?

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy.
Więcej informacji:

Komentowanie jest wyłączone.