Dofinansowanie

Zapraszamy do skorzystania z możliwości dofinansowania do studiów podyplomowych z Bazy Usług Rozwojowych, Urzędu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Baza Usług Rozwojowych stanowi odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MMŚP. Za pośrednictwem platformy online przedsiębiorcy mogą wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na usługi rozwojowe: m.in.: studia podyplomowe.

  1. Z dofinansowania do studiów podyplomowych mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze danego województwa oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę) z obszaru tego samego województwa.
  2. Dofinansowanie obejmuje usługi szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, przez podmioty posiadające pozytywną zweryfikowaną akredytację na realizację usług dofinansowanych. UMCS posiada taki wpis do BUR i nasza oferta znajduje się pod linkiem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=581010
  3. By uzyskać środki na skorzystanie z oferty BUR przedsiębiorstwo powinno skontaktować się w właściwym operatorem w danym województwie. Lista operatorów znajduje się pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
  4. Jeżeli kandydat na studia spełnia kryteria konieczne do rozpoczęcia studiów powinien zarejestrować się w systemie IRK http://www.podyplomowe.umcs.pl/osoby.php?op=insert oraz dostarczyć wymagane dokumenty

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to rozwiązanie systemowe adresowane do pracodawców, zasilane poprzez części składek odprowadzanych przez nich na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może ubiegać się każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 1 osobę. Ponadto pracodawca, jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
Więcej informacji: http://kfs.pl/


URZĄD PRACY

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

  • osoba bezrobotna
  • osoba poszukująca pracy
  • pracująca w wieku 45 lat i powyżej

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych z UP?

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy.
Więcej informacji:

Komentowanie jest wyłączone.