Harmonogram zjazdów i rozkład zajęć

Harmonogram zjazdów V edycji studiów 

I semestr
I zjazd 6-7.03.2021
II zjazd 13-14.03.2021
III zjazd 8-9.05.2021
IV zjazd 22-23.05.2021
V zjazd 29-30.05.2021
VI zjazd 12-13.06.2021
VII zjazd 20-06.2021
VIII zjazd 26 – 27.06.2021
IX zjazd 3-4.07.2021
X zjazd 24-25.07.2021

II semestr
XI zjazd 16-17.10.2021
XII zjazd 6-7.11.2021
XIII zjazd 20-21.11.2021
XIV zjazd 4-5.12.2021
XV zjazd 18.12.2021
XVI zjazd 15-16.01.2022
XVII zjazd 29-30.01.2022

III semestr
XVIII zjazd 26-27.02.2022
XIX zjazd 19-20.03.2022
XX zjazd 2.04.2022
XXI zjazd 9-10.04.2022
XXII zjazd 23-24.04.2022

 

Harmonogram zjazdów VI edycji studiów 

I semestr
I zjazd 23-24.10.2021
II zjazd 6-7.11.2021
III zjazd 20-21.11.2021
IV zjazd 4-5.12.2021
V zjazd 11-12.12.2021
VI zjazd 15-16.01.2022
VII zjazd 22.01.2022
VIII zjazd 5-6.02.2022

II semestr
IX zjazd 5-6.03.2022
X zjazd 26-27.03.2022
XI zjazd 9-10.04.2022
XII zjazd 23-24.04.2022
XIII zjazd 21-22.05.2022
XIV zjazd 4-5.06.2022

III semestr
XV zjazd 15-16.10.2022
XVI zjazd 29-30.10.2022
XVII zjazd 19-20.11.2022
XVIII zjazd 10-11.12.2022
XIX zjazd 14-15.01.2023
XX zjazd 28-29.01.2023
XXI zjazd do ustalenia 02.2023

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów oraz przeprowadzenia części zajęć w formule online w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Komentowanie jest wyłączone.