Harmonogram zjazdów i rozkład zajęć

Harmonogram zjazdów IV edycji studiów 

III semestr
XIV zjazd 10-11.10.2020r. (niedziela online)
XV zjazd 17-18.10.2020r.
XVI zjazd 14-15.11.2020r.
XVII zjazd 28-29.11.2020r. (niedziela online)
XVIII zjazd 12-13.12.2020r.
XIX zjazd 9-10.01.2021r.
XX Zjazd 5-6-7.02.2021r. egzamin

Harmonogram zjazdów V edycji studiów 

I semestr
I zjazd 17-18.10.2020r.
II zjazd 24-25.10.2020r.
III zjazd 7-8.11.2020r. (sobota i niedziela online)
IV zjazd 21-22.11.2020r.
V zjazd 12-13.12.2020r.
VI zjazd 16-17.01.2021r.
VII zjazd 30.01.2021r. (sobota online)
VIII zjazd 13-14.02.2021r.

II semestr
IX zjazd 13-14.03.2021r.
X zjazd 27-28.03.2021r.
XI zjazd 17-18.04.2021r.
XII zjazd 8-9.05.2021r. (niedziela online)
XIII zjazd 22-23.05.2021r.
XIV zjazd 5-6.06.2021r.

III semestr
XV zjazd 9-10.10.2021r.
XVI zjazd 23-24.10.2021r. (niedziela online)
XVII zjazd 13-14.11.2021r.
XVIII zjazd 27-28.11.2021r. (niedziela online)
XIX zjazd 11-12.12.2021r.
XX zjazd 15-16.01.2022r.
XXI Zjazd 5-6.02.2022r. egzamin

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów oraz przeprowadzenia części zajęć w formule online w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Komentowanie jest wyłączone.