Harmonogram zjazdów i rozkład zajęć

Harmonogram zjazdów VI edycji studiów 

I semestr
I zjazd 23-24.10.2021
II zjazd 6-7.11.2021
III zjazd 20-21.11.2021
IV zjazd 4-5.12.2021
V zjazd 11-12.12.2021
VI zjazd 15-16.01.2022
VII zjazd 22.01.2022
VIII zjazd 5-6.02.2022

II semestr
IX zjazd 5-6.03.2022
X zjazd 26-27.03.2022
XI zjazd 9-10.04.2022
XII zjazd 23-24.04.2022
XIII zjazd 21-22.05.2022
XIV zjazd 4-5.06.2022

III semestr
XV zjazd 15-16.10.2022
XVI zjazd 29-30.10.2022
XVII zjazd 19-20.11.2022
XVIII zjazd 10-11.12.2022
XIX zjazd 14-15.01.2023
XX zjazd 28-29.01.2023
XXI zjazd do ustalenia 02.2023

 

Harmonogram zjazdów VII edycji studiów 

I semestr
I zjazd 29-30.10.2022 r.
II zjazd 19-20.11.2022 r.
III zjazd 10-11.12.2022 r.
IV zjazd 17-18.12.2022 r.
V zjazd 14-15.01.2023 r.
VI zjazd 28-29.01.2023 r.
VII zjazd 11.02.2023 r.
VIII zjazd 18-19.02.2023 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów oraz przeprowadzenia części zajęć w formule online w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Komentowanie jest wyłączone.