dr Adam Aduszkiewicz

adam_aduszkiewicz (1200)Akredytowany coach Izby Coachingu, trener, współzałożyciel i vce prezes Izby Coachingu. Certyfikowany konsultant z zakresu Oceny LVI 360® KaplandeVries. Dr filozofii, autor i tłumacz. Menedżer z 25 letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej (MSWiA), w międzynarodowych i polskich korporacjach (Bertelsmann, TVP) oraz organizacjach pozarządowych (UNICEF, FRDL). W latach ’80 XX w. pracownik naukowy IFiS PAN. Ukończył Podyplomowe Studium Coachingu SWPS/Laboratorium Psychoedukacji.

Prowadzone przedmioty:
Filozoficzne podstawy coachingu imentoringu
Etyka w coachingu i mentoringu

Komentowanie jest wyłączone.