dr Anita Rawa-Kochanowska

Doktor psychologii, terapeutka Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, trenerka warsztatu grupowego. Od 2006 roku prowadzi autorskie szkolenia z zakresu umiejętności trenerskich, bajkoterapii, psychologii różnic płciowych, komunikacji, pomocy psychologicznej. Ukończyła Szkołę Trenerów „Intra” w Warszawie. Regularnie szkoli się w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Szkole Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach a pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. W latach 1998-2019 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytutu Psychologii UMCS. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskała w roku 2006. Autorka 26 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii. Aktualnie pracuje nad książką o emocjach (ukaże się w 2020). W latach 2002-2010 pracowała jako e-nauczyciel w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym, tworzyła i prowadziła kursy zdalne (e-learning) z komunikacji i asertywności. Popularyzatorka psychologii, jej misją jest to, by psychologia „trafiała pod strzechy” to znaczy była dostępna, zrozumiała i użyteczna dla każdego potrzebującego. Pisze bloga o kryzysach www.rawa-kochanowska.pl a na Facebooku (@psychowsparcie) uchyla kulisy pracy psychoterapeuty.

Prowadzony przedmiot:
– Psychologiczne podstawy coachingu i mentoringu / 15h

Komentowanie jest wyłączone.