dr Artur Wysocki

dr Artur Wysocki

Socjolog, nauczyciel akademicki, badacz, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowany moderator Design Thinking. Ukończył kursy z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektami, komunikacji, negocjacji, zarządzania konfliktem, a także aktywnych metod nauczania oraz innowacyjnych metod prezentacji danych. Członek wydziałowego i kierunkowych zespołów ds. programu studiów i jakości kształcenia. Współorganizator (wraz z IACL Poland – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa) i pierwszy kierownik studiów podyplomowych: Strateg budowania marki pracodawcy. Wieloletni Regionalny Koordynator Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda http://www.kirkland.edu.pl/ – długofalowego przedsięwzięcia edukacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności powołanego do życia w 2000 roku, którego zasadniczym celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej z młodymi liderami z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej, obecnie administrowanego przez Fundację Liderzy Przemian (wcześniej przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz Fundację Edukacja dla Demokracji). Autor ponad 50 artykułów naukowych, współredaktor dwóch prac zbiorowych oraz monografii (Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 we wspomnieniach Polaków, Lublin 2014) z zakresu socjologii narodu i grup etnicznych, stosunków międzykulturowych oraz globalizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (członek zarządu Sekcji Socjologii Etniczności i Oddziału Lubelskiego) oraz Ukraińskiego Towarzystwa Socjologicznego (Oddział Chersoński).

Prowadzony przedmiot:
– Przywództwo edukacyjne z elementami coachingu i mentoringu / 5h

Komentowanie jest wyłączone.