dr Barbara Smoczyńska

barbara smoczynska (1200)Certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych (w styczniu 2002 przyznana rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/34), absolwentka Szkoły Trenerów Intra, dr nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, wieloletnia nauczycielka akademicka w Instytucie Filozofii i w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Autorka wielu publikacji z problematyki różnic płci, popularyzatorka psychoedukacji i równego statusu kobiet i mężczyzn w mediach. Od ponad 20 lat szkoli różne grupy zawodowe w zakresie komunikacji, asertywności, umiejętności menedżerskich i przywódczych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, budowania zespołu, zarządzaniu sobą w czasie, profilaktyki wypalenia zawodowego, Analizy Transakcyjnej, inteligencji emocjonalnej, umiejętności trenerskich i aktywnych metod nauczania,  etykiety w biznesie, przeciwdziałania dyskryminacji i rozwoju osobistego. Przepracowała ponad 17 tysięcy godzin szkoleń w biznesie. Aktualnie trenerka umiejętności interpersonalnych i rozwoju osobistego w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS.

Prowadzone przedmioty:
Trening integracyjny
Komunikacja interpersonalna

Komentowanie jest wyłączone