dr Barbara Smoczyńska

barbara smoczynska (1200)Certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych (w styczniu 2002 przyznana rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/34), akredytowany coach Izby Coachingu, absolwentka szkoły trenerów „Intra” (1996), absolwentka studiów podyplomowych „Master Coaching – zaawansowane techniki coachingowe” w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (2017), dr nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, wieloletnia nauczycielka akademicka w Instytucie Filozofii i w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. W latach 2013-2016 trenerka wewnętrzna UMCS. Specjalistka w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych, mentorka, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowań, ewaluatorka pracy innych trenerów. Autorka wielu publikacji z problematyki różnic płci, popularyzatorka psychoedukacji i równego statusu kobiet i mężczyzn w mediach. Od 1995 roku szkoli różne grupy zawodowe w zakresie psychoedukacji i rozwoju osobistego. Przepracowała ponad 17 tysięcy godzin szkoleń w biznesie. Od 1995 roku prowadzi własną działalność, obecnie pod nazwą Barbara Smoczyńska Usługi rozwojowe. Wykłada w UMCS „Kreatywność w biznesie”, „Kształtowanie umiejętności kierowniczych”, „Psychologię w zarządzaniu” i „Komunikację interpersonalną”.

Prowadzone przedmioty:
– Trening integracyjny / 5h
– Komunikacja interpersonalna / 10h

Komentowanie jest wyłączone.