dr Dominika Polkowska

dominika_polkowska (1200) Adiunkt, pracownik naukowy Instytutu Socjologii UMCS. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problematyki rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prekariatu i jego miejsca w strukturze społecznej. Ponadto interesuje się problematyką work-life balance oraz badaniami jakościowymi. Jej najnowszy artykuł: Polkowska, D. 2016. Work at home, home at work: difficulties in achieving work-life balance in selected European countries, Polish Sociological Review, 2: 191-208. Laureat programu Skills-Coaching, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w 2015 r. Współpracuje z różnymi ośrodkami naukowymi w całej Europie. Odbyła staż w Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), brała udział w wielu wizytach studyjnych m.in. w University of Akureyri (Islandia), Mesoyios College w Limassol (Cypr), University of Gothenburg (Szwecja). Miała duży wkład w nawiązanie i realizację współpracy z Yamaguchi Prefectural University (Japonia). W wolnym czasie lubi podróżować i czytać książki. Prywatnie szczęśliwa żona i matka.

Prowadzone przedmioty:
Narzędzia empiryczno – badawcze w coachingu i mentoringu
Rynek pracy coacha i mentora

Komentowanie jest wyłączone.