dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS

andrzej_kapusta (1200)CZŁONEK HONOROWY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO STUDIÓW

Filozof, badacz antropologii i kognitywista, z wykształcenia lekarz. Kieruje Zakładem Antropologii Kulturowej UMCS oraz uczestniczy w wielu działaniach i projektach o charakterze edukacyjno- kulturalnym i zdrowotnym. W pracy ceni łamanie zastanych schematów oraz łączenie rożnych doświadczeń i perspektyw. Fascynuje go praktyka filozoficzna, tutoring i coaching. Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą społeczno-kulturowych aspektów wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także procesów decyzyjnych i kształtowania się ludzkich zachowań i postaw. Autor dwóch książek i ok 70 publikacji naukowych. Aktualnie pracuje nad monografią zatytułowaną „Filozofia jako terapia”. Współtwórca specjalności w Instytucie Filozofii UMCS: Doradztwo i komunikacja w biznesie, projektu Przyjazny Uniwersytet I-III oraz Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych. Członek Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej z siedzibą w Lublinie, Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia, Zespołu ds. promocji Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Wydziałowy koordynator Procesu Bolońskiego i punktów ECTS, Erasmus+ oraz programu MOST. Prywatnie interesuje się filmem, teatrem i sztuką performance. Lubi podróżować, jeździć na rowerze i uprawiać sporty.

Prowadzony przedmiot:
– Naukowe podstawy coachingu i mentoringu / 5h

Komentowanie jest wyłączone.