dr hab. Jolanta Kociuba

Jolanta Kociuba (1200)Psycholog, biegły sądowy. Tytuł mgr psychologii uzyskała w UMCS. Odbyła studia doktoranckie z psychologii w KUL oraz uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Staż naukowy na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestnictwo w kursach z zakresu stosowania metod psychologicznych, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Laboratorium Technik Diagnostycznych im. B. Zawadzkiego w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Psychologii, następnie Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie, obecnie pracuje w Zakładzie Antropologii Kulturowej Instytutu Filozofii. Uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego, współpracowała z Wyższą Szkołą Dziennikarską im. M. Wańkowicza, Toruńską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi oraz Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Współpracowała ze Społecznymi Szkołami Terapeutycznymi, prowadziła Gabinet Psychologiczny zarejestrowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Współpracowała z Sądem Wojewódzkim, następie Sądem Okręgowym w Lublinie. Uczestniczy w czynnościach przesłuchania nieletnich i pokrzywdzonych dorosłych w tzw. „Niebieskim Pokoju” w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. W ramach współpracy z sądami jest powoływana do sporządzania opinii sądowo-psychologicznych w sprawach o ustanowienie władzy rodzicielskiej, w sprawach oceny stanu psychicznego osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, oceny wiarygodności zeznań świadków.

Prowadzony przedmiot:
Psychologiczne podstawy coachingu i mentoringu

Komentowanie jest wyłączone.