dr hab. Katarzyna Klimkowska

Pedagog-andragog, coach stosujący w pracy podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (PSR), trener, szkoleniowiec, psychoprofilaktyk, doradca zawodowy, arteterapeuta. Pracownik Katedry Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki UMCS. Naukowo zajmuje się rozwojem zawodowym, sukcesem życiowym i zawodowym, równowagą praca – życie pozazawodowe, a także edukacją akademicką. Pracę badawczą łączy z działalnością coacha i doradcy. Współzałożycielka Punktu Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM UMCS, w którym od sześciu lat udziela wsparcia coachingowego studentom, doktorantom i pracownikom uniwersytetu. Prowadzi również szkolenia dla kadry akademickiej, dot. m.in. kontaktu ze studentem w kryzysie oraz kształtowania konstruktywnych relacji ze studentami. Poza uniwersytetem prowadzi szkolenia dla pedagogów z zakresu możliwości wykorzystania coachingu i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z uczniem dorosłym i dorastającym oraz szkolenia dla specjalistów TSR z możliwości łączenia w pracy pomocowej podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i analizy transakcyjnej. Od 2006 r. specjalizuje się w pracy rozwojowej z dorosłymi. Fascynuje ją możliwość towarzyszenia im w odkrywaniu własnych zasobów, rozpoznawaniu potrzeb i osiąganiu osobistych celów. Jej mottem jest chodzenie po jasnej stronie życia. Kompetencje do pracy pomocowej i towarzyszenia dorosłym w rozwoju zdobyła poprzez ukończenie m. in.: Podyplomowych Studiów z Coachingu (WSPiA); szkoleń I i II stopnia Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (CTSR, Warszawa); Podyplomowego Kwalifikacyjnego Studium Psychoprofilaktyki (UMCS); szkolenia 101 Analiza transakcyjna (AJD, Częstochowa); Podyplomowych studiów Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (APS, Warszawa). Uzyskała również certyfikaty VCC w zakresie coachingu, oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Prowadzony przedmiot:
– Psychologiczne podstawy coachingu i mentoringu /15h

Komentowanie jest wyłączone.