dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Miroslawa_Huflejt-Lukasik (1200)

Autorka podejścia Multi-Level Coaching (MLC). Twórczyni i kierownik Szkoły Coachingu MLC, a także studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Założycielka firmy CC Innovation oraz pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu. Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF). Wspiera klientów w ich zmianach od 1991 roku. Od 1994 roku pracuje z zarządami firm oraz z kluczowymi menedżerami w organizacjach, prowadząc indywidualne szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm, przekładając wiedzę i umiejętności na konkretne, praktyczne zastosowania. Wspiera klientów specjalizując się w dziedzinie zarządzania, zwłaszcza zasobami ludzkimi, zespołami – pomaga pozyskiwać odpowiednich pracowników, wzmacniać efektywność ich pracy, rozwiązywać sytuacje problemowe. Zajmuje się także wsparciem w wyznaczaniu kierunku firmy – wizji i strategii, planowania i wdrażania zmian w organizacji. W swojej pracy jest nastawiona przede wszystkim na dostarczanie konkretnych, potrzebnych umiejętności oraz wspieranie potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej szczególnie te sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania nowych, lepszych rozwiązań. Autorka badań i artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także artykułów popularyzujących coaching. Laureatka nagrody indywidualnej II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię „Ja i procesy samoregulacji – różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi”, a także dwóch nagród zespołowych I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za publikacje w podręczniku akademickim „Psychoterapia” i nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki „Nastrój. Modele, geneza, funkcje”.

Prowadzony przedmiot:
Coaching w organizacji

Komentowanie jest wyłączone.