dr Izabela Łucjan

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, wykładowca, trener umiejętności miękkich, job-coach, tutor.

Przez 15-lat związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie specjalizowała się głównie w tematyce socjologii pracy i bezrobocia, rynku pracy, doradztwa zawodowego oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

Autorka ponad 40 artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom pracy i rynku pracy, ekspertyz dla UMWL, w tym współautorka raportu końcowego do projektu „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013” PO KL Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Recenzent podręcznika BOX. Badanie oddziaływania na kapitał społeczny. Podręcznik o tym, jak badać swój wpływ na społeczność i po co to robić. Recenzja przygotowana na zlecenie – dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od wielu lat, współpracując z różnymi organizacjami realizuje szkolenia z zakresu budowania i przewodzenia w zespołach, komunikacji niewerbalnej, zarządzanie czasem, kompetencji menadżerskich dla pracowników instytucji publicznych, komercyjnych, organizacji pozarządowych oraz dla studentów.

Ukończyła studia podyplomowe: Job-Coaching – Doradztwo Zawodowe, Edukacyjne i Coaching Kariery w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie oraz Komunikacja Społeczna – Public Relations realizowane przez Centrum Kształcenia Menadżerów Przemysłowych w Lublinie i UMCS. Jest certyfikowanym trenerem oraz tutorem Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense.

Prowadzony przedmiot:

  • Rynek pracy coacha i mentora

Komentowanie jest wyłączone.