dr Izabela Łucjan

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, wykładowca akademicki, trener umiejętności miękkich, job-coach, specjalista rozwoju edukacyjnego i zawodowego, praktyk NLP. Przez wiele lat związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie specjalizowała się głównie w tematyce socjologii pracy i bezrobocia, rynku pracy, doradztwa zawodowego oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Autorka ponad 40 artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom pracy i rynku pracy, ekspertyz dla UMWL, recenzent podręcznika BOX. Badanie oddziaływania na kapitał społeczny. Podręcznik o tym, jak badać swój wpływ na społeczność i po co to robić (publikacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności). Od wielu lat, współpracując z różnymi organizacjami realizuje szkolenia z zakresu budowania i przewodzenia w zespołach, komunikacji niewerbalnej, zarządzanie czasem, kompetencji menadżerskich dla pracowników instytucji publicznych, komercyjnych, organizacji pozarządowych oraz dla studentów. Ukończyła studia podyplomowe: Job-Coaching – Doradztwo Zawodowe, Edukacyjne i Coaching Kariery w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie oraz Komunikacja Społeczna – Public Relations realizowane przez Centrum Kształcenia Menadżerów Przemysłowych w Lublinie i UMCS. Jest certyfikowanym trenerem oraz tutorem Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. Certyfikowany Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji, certyfikacja Neuroedukacja.

Prowadzony przedmiot:
– Naukowe podstawy coachingu i mentoringu / 5h

Komentowanie jest wyłączone.