dr Justyna Rynkiewicz

Filozofka i psycholożka. Pracownik dydaktyczny Wydziału Filozofii i Socjologii oraz kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktycznego Towarzystwa Nowa Kuźnia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z filozofii, psychologii, kognitywistyki oraz warsztaty z szeroko rozumianej tematyki wspierania jakości życia, m.in. z zakresu poczucia własnej wartości i pewności siebie, kreatywności, komunikacji interpersonalnej i inteligencji emocjonalnej. Szkoli dzieci, młodzież i dorosłych. Koordynatorka projektu „Przyjazny Uniwersytet”, który dotyczy zagadnień zdrowia psychicznego w środowisku akademickim. Współorganizatorka serii Psychokino. Organizatorka konferencji naukowych, eventów i konkursów. Autorka artykułów naukowych z zakresu kreatywności, filozofii współczesnej i popularno-naukowych broszur „Wsparcie studenta/kolegi w kryzysie psychicznym” oraz współautorka „Zaprzyjaźnij się z sobą na studiach”. Współtworzy podręcznik dla organizatorów działań partyworkerskich. Była zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego. Jej zainteresowania oscylują wokół tematyki poszukiwania szczęścia i sensu w życiu a także problematyki relacji międzyludzkich.

Prowadzone przedmioty:
– Procesy decyzyjne w aspekcie indywidualnym i grupowym / 5h

Komentowanie jest wyłączone.