dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska

Małgorzata Sidor Rządkowska (1200)Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i doktor habilitowany nauk społecznych Politechniki Warszawskiej. Pracuje jako wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA oraz podyplomowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje też z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz prowadzi wykłady gościnne na uniwersytetach w Łodzi i Białymstoku. Autorka kilkudziesięciu artykułów oraz 11 książek, w tym takich pozycji, jak: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników (Oficyna Ekonomiczna, 2000, 2003, 2006, 2013, 2015), Motywowanie. Wynagradzanie. Nagradzanie. (współautorka, Wydawnictwo Infor, 2004), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL (Wolters Kluwer 2006, 2011), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2009), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (Wolters Kluwer 2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (Wolters Kluwer 2013), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2014). Współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu prowadzonych wspólnie przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Prowadzi także zajęcia na innych studiach podyplomowych oraz wykłady w Szkole Mentorów Jacka Santorskiego funkcjonującej w ramach Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2012 roku otrzymała tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Przeprowadziła wiele szkoleń budujących kompetencje kandydatów na coachów i mentorów, w tym przeznaczone dla wyższej kadry menedżerskiej warsztaty „Kształtowanie efektywnej relacji mentoringowej”. Specjalizuje się w superwizji procesów coachingu i mentoringu. Pełni funkcje przewodniczącej jury ogólnopolskiego konkursu Top Menedżer HR, przewodniczącej Komisji Certyfikacyjnej Konsultantów ds. Rekrutacji przy Polskim Forum HR, członka Komitetu Oceniającego firmy uczestniczące w organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, prelegenta na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Prowadzony przedmiot:
– Wdrażanie programów mentoringu w organizacjach / 10h

Komentowanie jest wyłączone.