dr Monika Baczewska-Ciupak

Monika BC (1200)

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Filozof (spec. w zakresie filozofii kultury i nauki o kulturze) etyk i wykładowca, w latach 2011-2017 nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Obecnie pracownik Biura Promocji UMCS z ramienia którego m.in. prowadzi warsztaty edukacyjne dla szkół partnerskich z zakresu filozofii, prawa autorskiego, etyki biznesu, CSR oraz rozwoju kompetencji liderskich. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie filozofii oraz europeistyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych z przywództwa i komunikacji społecznej na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (dyplom z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem), studiów doktoranckich z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, a także studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektualnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2010 roku na podstawie dysertacji „Przywództwo i wartości” w zarządzaniu. Praca została wydana w formie monografii „Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości” przez Wydawnictwo UMCS (Lublin 2013, ss. 233). W latach 2010 – 2015 koordynowała sesję „Nauki Społeczne i Humanistyczne” Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, która odbywała się cyklicznie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2012 –2016 współorganizowała cykl ogólnopolskich konferencji naukowych pod hasłem „Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku – Wychowanie ku wartościom” dla nauczycieli i pedagogów. Od 2015 roku pełni funkcję koordynatora Lubelskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prowadzone przedmioty:
– Etyka w coachingu i mentoringu / 5h
– Przywództwo organizacyjne / 5h
– Przywództwo edukacyjne / 5h

Komentowanie jest wyłączone.