dr Monika Baczewska-Ciupak

Monika BC (1200)Etyk, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie filozofii oraz europeistyki na WFiS UMCS, studiów podyplomowych z przywództwa i komunikacji społecznej na WAT w Warszawie oraz studiów doktoranckich w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na WFiS UMCS. Stopień doktora nauk społecznych uzyskała w 2010 roku. Uczestniczka licznych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz autorka publikacji poświęconych tematyce przywództwa, m.in. monografii „Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa UMCS w 2013 roku. Koordynatorka sesji „Nauki społeczne i humanistyczne” Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, współorganizatorka cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych „Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku – Wychowanie ku wartościom” dla pracowników oświaty oraz warsztatów edukacyjnych z zakresu rozwoju kompetencji liderskich. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół etyki cnót, aksjologii, etyki biznesu oraz przywództwa organizacyjnego.

Prowadzone przedmioty:
Etyka w coachingu i mentoringu
Przywództwo organizacyjne z elementami coachingu i mentoringu
Przywództwo edukacyjne z elementami coachingu i mentoringu

Komentowanie jest wyłączone