Julita Kożuch-Prokopiuk

Socjolożka, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Autorka kilkunastu publikacji naukowych skoncentrowanych na problematyce zachowań konsumenckich, reklamy społecznej oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Uczestniczka i prelegentka kilkudziesięciu konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dyplomowana absolwentka cyklu szkoleniowego „Coaching – poziom I – IV” Centrum Studiów Podyplomowych i szkoleń Uniwersytetu SWPS, w ramach którego trenowała zaawansowaną pracę coacha pod superwizją oraz rozwój kluczowych kompetencji zgodnych ze standardami ICF. Uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach z zakresu Doradztwa Zawodowego i Neuroedukacji. Odbyła staże naukowe w wiodących metodologicznych ośrodkach badawczych: Zakładzie Metod i Technik Badawczych ISiD Szkoły Głównej Handlowej oraz Zakładzie Metod i Technik Badawczych w Socjologii IS Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletnia członkini Zespołu Do Spraw Promocji Wydziału Filozofii Socjologii, prowadząca szereg warsztatów oraz spotkań popularyzujących ofertę dydaktyczną WFiS wśród uczniów szkół średnich województwa lubelskiego. Zainteresowania naukowo-badawcze zogniskowała wokół tematyki komunikowania społecznego i marketingu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy społecznej. W polu jej naukowych fascynacji znajduje się także problematyka budowania kultury coachingowej w organizacjach oraz wykorzystania metod neurocoachingu do modyfikacji zachowań nawykowych.

Prowadzony przedmiot:

  • Naukowe podstawy coachingu i mentoringu / 5h

Komentowanie jest wyłączone.