Karolina Żmudzka

KIEROWNIK MERYTORYCZNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Psycholog, akredytowany coach Izby Coachingu z 7-letnim doświadczeniem i specjalizacją w coachingu kariery, superwizor, trener, diagnosta i terapeuta. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. Kierownik merytoryczny i wykładowca akredytowanych w Izbie Coachingu studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowany Trener FRIS® Style myślenia i Certyfikowany Konsultant narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ oraz Values&Motive Inventory. Współautorka książki „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.”, w której zebranych jest kilkanaście jej autorskich scenariuszy warsztatów z tematyki coachingu kariery dla młodzieży. W biznesie pomaga świadomie planować zatrudnienie, projektuje indywidualne ścieżki kariery i programy rozwoju talentów, buduje zespoły, wspiera menadżerów w ich miejscu pracy, by mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał i uchronić się od wypalenia zawodowego. W pracy z klientami wykorzystuje m.in. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Gestalt, Racjonalną Terapię Zachowań, dramę oraz niewerbalne techniki pracy z ciałem LBMS. Pracuje eklektycznie integrując zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie z różnych obszarów zainteresowań osobistych i zawodowych (m.in. coaching, terapia, praca z ciałem, taniec, muzyka, praca z głosem, zdrowie, duchowość, turkusowe zarządzanie, budowanie marki). Na świat patrzy holistycznie biorąc pod uwagę myśli, emocje, ciało, relacje oraz system w jakim człowiek funkcjonuje. Więcej: www.karolinazmudzka.pl

Prowadzone przedmioty:
– Wprowadzenie do coachingu / 10h
– Rynek pracy coacha i mentora / 5h
– Budowanie marki osobistej coacha i mentora / 5h
– Praktyki – opiekun praktyk / 30h

Komentowanie jest wyłączone.