Karolina Żmudzka

karolina_zmudzka

Psycholog, akredytowany coach Izby Coachingu, doradca kariery. Certyfikowany Trener FRIS®. Certyfikowany Konsultant narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ i Values&Motive Inventory. International Values Consultant (IVC). Członek Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. W latach 2016-2017 Członek Prezydium Izby Coachingu, a w 2014 – 2016 Dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu. Pasjonatka życia i własnej pracy, kieruje się mottem: „Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować” i tą ideą stara się zarazić innych. Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy z ludźmi, którzy stoją u progu ważnych decyzji i zmian, poszukują drogi zawodowej, chcą odkryć siebie i realizować swoje pasje. Pomaga im odkrywać i wykorzystywać swoje prawdziwe predyspozycje, umiejętności i talenty, by mogli żyć i pracować z pasją. Pracuje w obszarze coachingu kariery i talentów, rekrutacji, budowania kompetencji i postaw pracowników, realizacji programów rozwojowych, sesji AC/DC. W pracy z klientami wykorzystuje także nurt Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – SFBT. Współautorka książki „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.” Certyfikowany realizator i trener programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Od 2004 roku zainwestowała w swój rozwój ponad kilka tysięcy godzin szkoleniowych, przeszła własną psychoterapię – dzięki temu odpowiedzialnie pracuje z klientami. W życiu kieruje się intuicją, wewnętrznym głosem, słucha swojego ciała. Podążając za swoimi talentami i pasjami realizuje również wiele działań z zakresu project managementu, budowania marki osobistej, kreowania wizerunku. Wspiera przedsiębiorców i instytucje edukacyjne w budowaniu autentycznej marki na rynku, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i marketingu. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pełni również funkcje kierownika merytorycznego studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Współtworca i koordynator I, II i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku” oraz organizator wielu konferencji, seminariów i eventów z zakresu coachingu, przedsiębiorczości i rozwoju osobistego.
Prywatnie: od dziecka związana z muzyką – pasjonatka muzyki klasycznej (dyplomowany muzyk w zakresie gry na fortepianie i śpiewu operowego), kultury latynoamerykańskiej (mówi po hiszpańsku, tańczy salsę, podróżuje po Hiszpanii), fotografuje, praktykuje pracę z ciałem metodą DMT i Laban Bartenieff.

Prowadzone przedmioty:
Wprowadzenie do coachingu
Komunikacja i media w praktyce coacha i mentora
Praktyki – opiekun praktyk

Komentowanie jest wyłączone