Karolina Żmudzka

KIEROWNIK MERYTORYCZNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Psycholog, Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu, trener, diagnosta i terapeuta. Certyfikowany Trener FRIS® Style Myślenia i Certyfikowany Konsultant narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ oraz Values&Motive Inventory. International Values Consultant (IVC). Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. Kierownik merytoryczny i wykładowca akredytowanych w Izbie Coachingu studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Współautorka książki z obszaru coachingu kariery dla młodzieży „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość.” Specjalizuje się w coachingu kariery i pracy z osobami wypalonymi zawodowo. Posiada 13 lat doświadczenia w pracy rozwojowej z ludźmi, 8 lat doświadczenia jako coach i zrealizowanych ponad 3000 h coachingu indywidualnego i grupowego. W biznesie pomaga świadomie planować zatrudnienie, projektuje indywidualne ścieżki kariery i programy rozwojowe, opracowuje ścieżki rozwoju talentów, rozwija strategiczne kompetencje menadżerów, buduje zespoły. Pracuje eklektycznie integrując zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie z różnych obszarów zainteresowań osobistych i zawodowych wykorzystując m.in. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFBT), Gestalt, RTZ, dramę oraz niewerbalne techniki pracy z ciałem (LBMS). Na świat patrzy holistycznie biorąc pod uwagę myśli, emocje, ciało, relacje oraz system w jakim człowiek funkcjonuje. Więcej: www.karolinazmudzka.pl

Prowadzone przedmioty:
– Wprowadzenie do coachingu / 10h
– Rynek pracy coacha i mentora / 5h
– Budowanie marki osobistej coacha i mentora / 5h
– Praktyki – opiekun praktyk / 30h

Komentowanie jest wyłączone.