Karolina Żmudzka

KIEROWNIK MERYTORYCZNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Psycholog, akredytowany coach Izby Coachingu, Certyfikowany Trener FRIS® i Certyfikowany Konsultant narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ i Values&Motive Inventory. International Values Consultant (IVC). Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. W latach 2016-2017 Członek Prezydium Izby Coachingu, a w 2014 – 2016 Dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu. Specjalizuje się w coachingu kariery i talentów, rekrutacji, budowaniu kompetencji i postaw pracowników, realizacji programów rozwojowych, sesji AC/DC. Pracuje systemowo eklektycznie integrując wiedzę i bogate doświadczenie z różnych obszarów zainteresowań osobistych i zawodowych (coaching, SFBT, Gestalt, LBMS, DMT, praca z ciałem, muzyka, taniec, project management, budowanie marki osobistej, marketing). Posiada 11 letnie doświadczenie w pracy z ludźmi, którzy stoją u progu ważnych decyzji i zmian, poszukują drogi zawodowej, chcą odkryć siebie i realizować swoje pasje. Pomaga im odkrywać i wykorzystywać swoje predyspozycje, umiejętności i talenty, by mogli żyć i pracować z pasją. Współautorka książki „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.” Wspiera przedsiębiorców w budowaniu autentycznej marki na rynku, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i marketingu. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku „Wellbeing w organizacji” oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pełni funkcję kierownika merytorycznego studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Współtworca i koordynator I, II i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku” oraz organizator wielu konferencji, seminariów i eventów z zakresu coachingu, przedsiębiorczości i rozwoju osobistego. Od 2004 roku zainwestowała w swój rozwój ponad kilka tysięcy godzin szkoleniowych, przeszła własną psychoterapię – dzięki temu odpowiedzialnie pracuje z klientami. Słucha swojej intuicji, wewnętrznego głosu, swojego ciała. Pasjonatka życia i własnej pracy, kieruje się mottem: „Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować” i tą ideą stara się zarazić innych. Prywatnie: od dziecka związana z muzyką – (dyplomowany muzyk w zakresie gry na fortepianie i śpiewu operowego), kultury latynoamerykańskiej (mówi po hiszpańsku, tańczy, podróżuje po Hiszpanii), fotografuje, praktykuje pracę z ciałem metodą DMT i Laban Bartenieff.

Prowadzone przedmioty:
– Wprowadzenie do coachingu / 10h
– Komunikacja i media w praktyce coacha i mentora / 5h
– Praktyki – opiekun praktyk / 30h

Komentowanie jest wyłączone.