Karolina Żmudzka

KIEROWNIK MERYTORYCZNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Psycholog, Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu, trener, diagnosta i terapeuta. Kierownik merytoryczny i wykładowca akredytowanych w Izbie Coachingu studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowany Trener FRIS® Style Myślenia i Certyfikowany Konsultant narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ oraz Values’and’Motive Inventory. International Values Consultant (IVC). Współautorka książki z obszaru coachingu kariery dla młodzieży „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość.” Specjalizuje się w coachingu kariery i pracy z osobami wypalonymi zawodowo. Prowadzi superwizje rozwojowe i pomaga wyjść na rynek młodym coachom. Posiada 14 lat doświadczenia w pracy rozwojowej z ludźmi, 9 lat doświadczenia jako coach i zrealizowanych ponad 3000 h coachingu indywidualnego i grupowego. Od 2014 roku jako członek Izby Coachingu aktywnie angażuje się w promowanie profesjonalnego coachingu w Polsce. W biznesie pomaga świadomie planować zatrudnienie, projektuje indywidualne ścieżki kariery i programy rozwojowe, opracowuje ścieżki rozwoju talentów, rozwija strategiczne kompetencje menadżerów, buduje zespoły. Pracuje holistycznie – korzysta z metody coachingu i dorobku różnych podejść terapeutycznych (m.in. Gestalt, SFBT, LBMS, AT, CBT, TS). Więcej: www.karolinazmudzka.pl

Prowadzone przedmioty:
– Wprowadzenie do coachingu / 10h
– Rynek pracy coacha i mentora / 5h
– Budowanie marki osobistej coacha i mentora / 5h

Komentowanie jest wyłączone.