Katarzyna Skalska

Pedagog, doradca zawodowy, coach, trenerka w problematyce związanej z niepełnosprawnością. Koordynatorka Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych, Członek Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Współtworzy projekt „Przyjazny Uniwersytet” na UMCS w Lublinie. Realizuje w praktyce wyzwania edukacji włączającej na poziomie szkoły wyższej. Zaangażowana w projekt coachingowy, którego celem jest przygotowanie studentów z niepełnosprawnością do rynku pracy. Doktorantka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół autonomii osób z niepełnosprawnością i edukacji. Pracowała przy opracowaniu merytorycznym konferencji „Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych”.

Prowadzone zajęcia:

  • Procesy decyzyjne w aspekcie indywidualnym i grupowym

Komentowanie jest wyłączone.