Katarzyna Wojtaszyn

Prawnik, Approved Compliance Officer (ACO), Professional Certified Coach (PCC) International Coach Federation, coach CALC World Institute for Action Learning (metody wykorzystywanej w pracy z grupą nad rozwiązywaniem problemów i doskonaleniem umiejętności liderskich), audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001. Na co dzień właściciel firmy organizującej specjalistyczne szkolenia oraz świadczącej usługi doradcze w obszarze szeroko rozumianego business security i compliance, jak np. w zakresie prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających w sprawie zgłaszanych nieprawidłowości, wspierania organizacje w rozwiązywaniu przeróżnych problemów i realizacji wyzwań w obszarze związanym z głównym przedmiotem działalności. Przez ponad 18 lat była związana z pracą na rzecz organów ścigania, w tym Policji, CBŚ oraz ABW, gdzie od samego początku zajmowała się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Tam również zdobyła pierwsze doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu organizacją, choć pytana o doświadczenie w zarządzaniu przekornie i z uśmiechem na twarzy odpowiada, że umiejętności te doskonali od przedszkola. Autorka publikacji prawnych na temat instytucji świadka koronnego oraz tymczasowego zajęcia mienia ruchomego. Współautorka podręcznika dla instytucji państwowych na temat problematyki prowadzenia postępowań zabezpieczających. Współautorska programu certyfikowanych kursów dla oficerów compliance i kandydatów na oficerów compliance oferowanych przez BDO Solutions. Jako coach współpracuje z Instytutem Komunikacji dla Rozwoju MUKOID, dr Ewy MUKOID, gdzie m. in. prowadzi zajęcia poświęcone nauce i doskonaleniu kompetencji coacha ICF związanych z komunikowaniem się, w tym słuchaniem, etyce wykonywania zawodu coacha oraz z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku Coaching i Mentoring.

Prowadzony przedmiot:
– Praktyczno-prawne aspekty procesu coachingowego / 5h

Komentowanie jest wyłączone.