Katarzyna Wojtaszyn

Coach ACC ICF, CALC WIAL, prawnik. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów coachingowych w firmach. Absolwentka Studiów Zawodowych Coachingu i Szkoły Team Coachingu prowadzonych według programów akredytowanych przez ICF. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku Taktyka Zwalczania Przestępczości Kryminalnej, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Problematyka Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z zakresu Prawa Handlowego i Gospodarczego. Certyfikowany audytor Wewnętrznych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Przez ponad 18 lat związana ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej i zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Autorka publikacji prawnych na tematy związane z instytucją świadka koronnego oraz tymczasowym zajęciem mienia ruchomego, w tym współautorka podręcznika przeznaczonego dla instytucji państwowych dotyczących metodyki postępowania w sprawach o zabezpieczenie majątkowe. Wygłaszała referaty na międzynarodowych oraz krajowych konferencjach i seminariach naukowych, prowadziła wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami. Konsultantka w obszarze business security. Autorka koncepcji warsztatów z zakresu problematyki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, a także warsztatów doskonalących kluczowe kompetencje coacha w obszarze zawierania umów o prowadzenie procesu coachingowego oraz warsztatów związanych z prawno-etycznymi aspektami wykonywania zawodu coacha. Aktualnie pełni funkcję zastępcy dyrektora wrocławskiego Oddziału ICF.

Prowadzony przedmiot:
Praktyczno-prawne aspekty zawierania kontraktów o prowadzenie procesów coachingowych oraz ochrony informacji o kliencie i przebiegu procesu.

Komentowanie jest wyłączone.