Małgorzata Żukowska

Malgorzata ZukowskaBusiness builing coach, influencerka, blogerka. Rozpoczęła praktykę coachingową w 2003 w USA. Tam skończyła studia psychologiczne na Loyola University of Chicago, a później szkołę coachingu International Coach Academy. Stworzyła prosperującą praktykę life coachingową, w 2009, po 25 latach reemigrowała z rodziną do Polski, gdzie szybko rozwinęła prosperujący biznes life coachingowy. W odpowiedzi na potrzeby polskich coachów stworzyła program PROSPERUJ JAKO COACH! – najbardziej znaną w Polsce szkołę biznesu dla coachów. W kolejnych latach wzbogaciła swoją ofertę o dodatkowe kursy biznesowe dla coachów. Od 2011 jej program PROSPERUJ JAKO COACH! uczy coachów pozyskiwać klientów i pomaga im zbudować prosperujące i stabilne biznesy coachingowe. Z potwierdzonym sukcesem – wielu znanych coachów na polskim rynku wyszło z jej szkoły. Propagatorka idei, że coaching to nie tylko wzniosła pasja, ale również dochodowy biznes, dzięki któremu coachowie mogą zarabiać, utrzymywać się i spełniać swoje marzenia. Krzewicielka wiary w sukces coachingu, inspiratorka, influencerka, blogerka. Autorka książki „Coaching to nie hobby!”. Jeden z najważniejszych głosów kształtujący coaching w Polsce.

Prowadzony przedmiot:
– Planowanie i budowanie prosperującej praktyki coachingowej / 10h

Komentowanie jest wyłączone.