Program

Studia zostały zaplanowane tak, byś rozwijał się i zdobywał kluczowe kompetencje krok po kroku i w odpowiednim czasie. Podczas trzech semestrów kształcenia dajemy Ci możliwość dokładnego poznania zagadnień oraz czas na utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Przedmioty są zblokowane w dwudniowe zjazdy sobotnio – niedzielne w odstępach dwu, trzy lub czterotygodniowych. Przygotowaliśmy dla Ciebie przedmioty wprowadzające, przedmioty teoretyczne i praktyczne kształtujące kompetencje coacha i mentora, które podzielone zostały na moduły tematyczne: life coaching, business coaching, coaching edukacyjny i mentoring. Nauczymy Cię, jak wyjść na rynek i sprzedawać własne usługi. Przygotujemy Cię do przystąpienia do procesu akredytacji w stowarzyszeniach coachingowych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Przedmioty wprowadzające

Trening integracyjny – 5 h
Komunikacja interpersonalna – 10 h

Przedmioty podstawowe

Naukowe podstawy coachingu i mentoringu – 10 h
Filozoficzne podstawy coachingu i mentoringu – 10 h
Psychologiczne podstawy coachingu i mentoringu – 15 h
Procesy decyzyjne w aspekcie indywidualnym i grupowym – 5 h
Przywództwo organizacyjne z elementami coachingu i mentoringu – 10 h
Przywództwo edukacyjne z elementami coaching i mentoringu – 10 h

Przedmioty praktyczne – ścieżka główna / life coaching

Etyka w coachingu i mentoringu – 5 h
Wprowadzenie do coachingu – 10 h
Proces coachingu – 100 h
Zaawansowane metody pracy z klientem – 60 h
Superwizja – 20 h
Praktyki – 30 h

Moduły tematyczne / business coaching, coaching edukacyjny, mentoring

Coaching w biznesie i organizacji – 10 h (Wykład)
Coaching w biznesie i organizacji – 20 h (Warsztaty)
Coaching w edukacji – 10 h (Wykład)
Coaching w edukacji – 20 h (Warsztaty)
Wdrażanie programów mentoringu w organizacjach – 10 h

Przedmioty uzupełniające

Rynek pracy coacha i mentora – 5h
Narzędzia empiryczno-badawcze w coachingu i mentoringu – 5h
Komunikacja i media w praktyce coacha i mentora – 5 h
Planowanie i budowanie prosperującej praktyki coachingowej – 10 h
Praktyczno-prawne aspekty coachingu i mentoringu - 5h
Work life balance – 10 h

Komentowanie jest wyłączone