Program

Studia zostały zaplanowane tak, byś rozwijał się i zdobywał kluczowe kompetencje krok po kroku i w odpowiednim czasie. Podczas trzech semestrów kształcenia dajemy Ci możliwość dokładnego poznania zagadnień oraz czas na utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Przedmioty są zblokowane w dwudniowe zjazdy sobotnio – niedzielne w odstępach dwu, trzy lub czterotygodniowych. Przygotowaliśmy dla Ciebie przedmioty wprowadzające, przedmioty teoretyczne i praktyczne kształtujące kompetencje coacha i mentora, które podzielone zostały na moduły tematyczne: life coaching, business coaching, coaching edukacyjny i mentoring. Nauczymy Cię, jak wyjść na rynek i sprzedawać własne usługi. Przygotujemy Cię do przystąpienia do procesu akredytacji w stowarzyszeniach coachingowych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 1. Przedmioty wprowadzające
   Trening integracyjny – 5 h
   Komunikacja interpersonalna – 10 h
 2. Przedmioty podstawowe
   Naukowe podstawy coachingu i mentoringu – 10 h
   Filozoficzne podstawy coachingu i mentoringu – 10 h
   Psychologiczne podstawy coachingu i mentoringu – 15 h
   Procesy decyzyjne w aspekcie indywidualnym i grupowym – 5 h
   Etyka w coachingu i mentoringu – 10 h
 3. Przedmioty praktyczne – ścieżka główna / life coaching
   Wprowadzenie do coachingu – 10 h
   Proces coachingu – 100 h
   Zaawansowane metody pracy z klientem – 60 h
   Superwizja – 20 h
   Praktyki – 30 h
 4. Moduły tematyczne / business coaching, coaching edukacyjny, mentoring
   Coaching w biznesie i organizacji – 10 h (Wykład)
   Coaching w biznesie i organizacji – 20 h (Warsztaty)
   Coaching w edukacji – 10 h (Wykład)
   Coaching w edukacji – 20 h (Warsztaty)
   Wdrażanie programów mentoringu w organizacjach – 10 h
   Przywództwo organizacyjne z elementami coachingu i mentoringu – 10 h
   Przywództwo edukacyjne z elementami coaching i mentoringu – 10 h
 5. Przedmioty uzupełniające
   Narzędzia empiryczno-badawcze w coachingu i mentoringu – 5h
   Rynek pracy coacha i mentora – 5h
   Planowanie i budowanie prosperującej praktyki coachingowej – 10 h
   Komunikacja i media w praktyce coacha i mentora – 5 h
   Work life balance – 10 h

Komentowanie jest wyłączone