Rekrutacja

Uwaga kandydaci! Przyjmujemy zapisy na piątą edycję studiów,
która rozpocznie się w semestrze zimowym 2020/2021 od października 2020 r.

Mamy tylko 16 miejsc, byś kształcił się w komfortowych warunkach.
Zarezerwuj już dzisiaj miejsce dla siebie!

 

Te studia są właśnie dla Ciebie!

Na studia zapraszamy osoby chcące zdobyć nowy zawód związany z towarzyszeniem w rozwoju i wspieraniem innych. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zdobyciem umiejętności coachingowych, a także do psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów. Zapraszamy osoby nastwione nastawione na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych.

KIERUNEK
Coaching i mentoring
STOPIEŃ STUDIÓW
studia podyplomowe
FORMA STUDIÓW
studia niestacjonarne (zaoczne)
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
WYDZIAŁ
Wydział Filozofii i Socjologii
OBSZAR KSZTAŁCENIA
Nauki humanistyczne

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych oraz rozmowa rekrutacyjna.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
 2. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
 3. Dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości.
 4. Pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy rekrutacyjnej, która odbędzie się we wrześniu 2019. 

Limit miejsc: 16

 

Opłata za studia dla edycji   IV:

 • Opłata za studia:
  semestr I – 3 350 zł + 150 zł. (opłata wpisowa)
  semestr II – 3 000 zł
  semestr III – 3 500 zł
  Łącznie – 10 000 zł
 • Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta – 10 %:
  semestr I – 3 000 zł + 150 zł. (opłata wpisowa)
  semestr II – 2 700 zł
  semestr III – 3 150 zł
  Łącznie – 9 000 zł
 • Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta (dla rodzin posiadaczy Karty Absolwenta: mąż/żona, dzieci) – 5 %  :
  semestr I – 3 175 zł + 150 zł. (opłata wpisowa)
  semestr II – 2 850 zł
  semestr III – 3 325 zł
  Łącznie – 9 500 zł

Możliwa jest płatność w trzech ratach (za każdy semestr) lub wpłata za całość.

Numer konta dla IV edycji: 57 1030 1999 2408 2270 0015 0301

 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów dla IV edycji:

 •  rejestracja w systemie IRK: do 20 września 2019 roku.
 •  dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

mgr Magdalena Białkowska
Instytut Filozofii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 32
20-031 Lublin
tel.: 81 537 28 23
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl
godziny przyjmowania interesantów pn. – pt.: 11:00 – 14:00

Czas trwania:
3 semestry, łącznie 410 godzin

Data rozpoczęcia zajęć:
IV edycja: październik 2019 r.

Data zakończenia zajęć:
III edycja: luty 2020 r., IV edycja: luty 2021 r.

 

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie UMCS.

 

Komentowanie jest wyłączone.