Rekrutacja

Uwaga kandydaci!

Prowadzimy rekrutację na VI edycję studiów, która rozpoczyna się w październiku 2021 r.

Mamy tylko 15 miejsc, byś kształcił się w komfortowych warunkach.
Zarezerwuj już dzisiaj miejsce dla siebie!

 

Te studia są właśnie dla Ciebie!

Na studia zapraszamy osoby chcące zdobyć nowy zawód związany z towarzyszeniem w rozwoju i wspieraniem innych, nastwione na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zdobyciem umiejętności coachingowych, m.in. do psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów.

KIERUNEK
Coaching i mentoring
STOPIEŃ STUDIÓW
studia podyplomowe
FORMA STUDIÓW
studia niestacjonarne (zaoczne)
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
WYDZIAŁ
Wydział Filozofii i Socjologii
OBSZAR KSZTAŁCENIA
Nauki humanistyczne

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych oraz rozmowa rekrutacyjna.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
 2. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.
 3. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
 4. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej (zostanie ona przeprowadzona po zakończonej rekrutacji we wrześniu 2021).

 

Limit miejsc: 15

 

Opłata za studia dla edycji VI:

 • Opłata za studia:
  semestr I – 3 850 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
  semestr II – 4 000 zł
  semestr III – 4 000 zł
  Łącznie – 12 000 zł
 • Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta – 10 %:
  semestr I – 3 450 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
  semestr II – 3 600 zł
  semestr III – 3 600 zł
  Łącznie – 10 800 zł
 • Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta (dla rodzin posiadaczy Karty Absolwenta: mąż/żona, dzieci) – 5 %:
  semestr I – 3 650 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
  semestr II – 3 650 zł
  semestr III – 3 650 zł
  Łącznie – 11 400 zł

Możliwa jest płatność w trzech ratach (za każdy semestr) lub wpłata za całość.

Numer konta dla VI edycji: zostanie podany w późniejszym terminie

 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów dla VI edycji:

 • rejestracji w IRK dokonać można do 30 września 2021 roku
 •  dokumenty należy przesłać pocztą na podany adres:

mgr Magdalena Białkowska
Instytut Filozofii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 9
20-031 Lublin
tel.: 81 537 27 12
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Czas trwania:
3 semestry, łącznie 410 godzin

Data rozpoczęcia zajęć:
VI edycja: październik 2021 r.

 

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie UMCS.

 

Komentowanie jest wyłączone.