Rekrutacja

Uwaga kandydaci!

Brak miejsc na V edycję studiów, która rozpoczyna się w październiku 2020 r.

Mamy tylko 16 miejsc, byś kształcił się w komfortowych warunkach.
Zarezerwuj już dzisiaj miejsce dla siebie!

Przyjmujemy zapisy drogą mailową na VI edycję studiów, która rozpocznie się w semestrze zimowym 2021/2022 od października 2021 r.

 

Te studia są właśnie dla Ciebie!

Na studia zapraszamy osoby chcące zdobyć nowy zawód związany z towarzyszeniem w rozwoju i wspieraniem innych. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zdobyciem umiejętności coachingowych, a także do psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów. Zapraszamy osoby nastwione nastawione na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych.

KIERUNEK
Coaching i mentoring
STOPIEŃ STUDIÓW
studia podyplomowe
FORMA STUDIÓW
studia niestacjonarne (zaoczne)
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
WYDZIAŁ
Wydział Filozofii i Socjologii
OBSZAR KSZTAŁCENIA
Nauki humanistyczne

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych oraz rozmowa rekrutacyjna.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
 2. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
 3. Dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości.
 4. Pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy rekrutacyjnej, która odbędzie się na przełomie września/października 2020 r. 

Limit miejsc: 16

 

Opłata za studia dla edycji V:

 • Opłata za studia:
  semestr I – 3 350 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
  semestr II – 3 500 zł
  semestr III – 3 500 zł
  Łącznie – 10 500 zł
 • Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta – 10 %:
  semestr I – 3 000 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
  semestr II – 3 150 zł
  semestr III – 3 150 zł
  Łącznie – 9 450 zł
 • Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta (dla rodzin posiadaczy Karty Absolwenta: mąż/żona, dzieci) – 5 %:
  semestr I – 3 175 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
  semestr II – 3 325 zł
  semestr III – 3 325 zł
  Łącznie – 9 975 zł

Możliwa jest płatność w trzech ratach (za każdy semestr) lub wpłata za całość.

Numer konta dla V edycji: 86 1030 1999 2408 2270 0015 2301

 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów dla V edycji:

 •  rejestracja w systemie IRK: do 30 września 2020 roku.
 •  dokumenty należy przesłać pocztą na podany adres:

mgr Magdalena Białkowska
Instytut Filozofii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 9
20-031 Lublin
tel.: 81 537 27 12
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Czas trwania:
3 semestry, łącznie 410 godzin

Data rozpoczęcia zajęć:
V edycja: październik 2020 r.

Data zakończenia zajęć:
V edycja: luty 2022 r.

 

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie UMCS.

 

Komentowanie jest wyłączone.