Rekrutacja

Uwaga kandydaci!

Prowadzimy rekrutację na VII edycję studiów, które rozpoczynają się w październiku 2022 r.

Mamy tylko 16 miejsc, byś kształcił się w komfortowych warunkach.
Zarezerwuj już dzisiaj miejsce dla siebie!

 

Te studia są właśnie dla Ciebie!

Na studia zapraszamy osoby chcące zdobyć nowy zawód związany z towarzyszeniem w rozwoju i wspieraniem innych, nastwione na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zdobyciem umiejętności coachingowych, m.in. do psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów.

KIERUNEK
Coaching i mentoring
STOPIEŃ STUDIÓW
studia podyplomowe
FORMA STUDIÓW
studia niestacjonarne (zaoczne)
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
WYDZIAŁ
Wydział Filozofii i Socjologii
OBSZAR KSZTAŁCENIA
Nauki humanistyczne

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji, złożenie kompletu dokumentów oraz rozmowa rekrutacyjna. 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany.
 2. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.
 3. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
 4. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej (zostanie ona przeprowadzona po zakończonej rekrutacji we wrześniu 2022).

Limit miejsc: 16

Opłata za studia:

 • semestr I – 4 000 zł
 • semestr II – 4 000 zł
 • semestr III – 4 000 zł
 • Łącznie – 12 000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta – 10%:

 • semestr I – 3 600 zł
 • semestr II – 3 600 zł
 • semestr III – 3 600 zł
 • Łącznie – 10 800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta – 5 %:

 • semestr I – 3 800 zł
 • semestr II – 3 800 zł
 • semestr III – 3 800 zł
 • Łącznie – 11 400 zł

Możliwa jest płatność w trzech ratach (za każdy semestr) lub wpłata za całość.

Numer konta dla VII edycji: zostanie podany w późniejszym terminie.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie dokonać można do 2 października 2022 roku, przyjmowanie dokumentów od kandydatów do 5 października 2022 roku.

Dokumenty należy przesłać pocztą na podany adres:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 9
20-031 Lublin
p. Magdalena Białkowska

Informacji udziela:

mgr Magdalena Białkowska
tel. 81 537-27-72
e-mail: magdalena.bialkowska@mail.umcs.pl

dr Monika Baczewska-Ciupak
tel. 81 537-57-15
e-mail: monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl

mgr Karolina Żmudzka
tel. 883 030 356
e-mail: karolina.zmudzka@gmail.com

Czas trwania:
3 semestry, łącznie 410 godzin

Data rozpoczęcia zajęć:
VII edycja: październik 2022 r.

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie UMCS.

 

Komentowanie jest wyłączone.