Rekrutacja

Uwaga kandydaci! Przyjmujemy zapisy na na trzecią edycję studiów,
która rozpocznie się w semestrze zimowym 2018/2019 od października 2018 r.

Mamy tylko 16 miejsc, byś kształcił się w komfortowych warunkach.
Zarezerwuj już dzisiaj miejsce dla siebie!

 

Te studia są właśnie dla Ciebie!

Na studia zapraszamy osoby chcące zdobyć nowy zawód związany z towarzyszeniem w rozwoju i wspieraniem innych. Studia skierowane są do psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów, osób nastawionych na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych.

KIERUNEK
Coaching i mentoring
STOPIEŃ STUDIÓW
studia podyplomowe
FORMA STUDIÓW
studia niestacjonarne (zaoczne)
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
WYDZIAŁ
Wydział Filozofii i Socjologii
OBSZAR KSZTAŁCENIA
Nauki humanistyczne

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.podyplomowe.umcs.pl), złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych oraz rozmowa rekrutacyjna.

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
  2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
  3. Dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości.
  4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.
  5. Pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy rekrutacyjnej. 

Limit miejsc: 16

 

Opłata za studia dla edycji II i III:

  • semestr I – 3 500 zł (w tym opłata wpisowa 150 zł)
  • semestr II – 3 000 zł
  • semestr III – 3 500 zł (w tym opłata za świadectwo 30 zł)

Łącznie – 10 000 zł

Możliwa jest płatność w trzech ratach (za każdy semestr) lub wpłata za całość 10000 zł.

Numer konta dla III edycji: 28 1030 1999 2408 2270 0014 8301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów dla III edycji (rozpoczęcie, październik 2018):

  •  rejestracja w systemie IRK: do 15 października 2018 r.
  •  dokumenty można składać w terminie: do 15 października 2018 r.

mgr Magdalena Białkowska
Instytut Filozofii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 32
20-031 Lublin
tel.: 81 537 28 23
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl
godziny przyjmowania interesantów pn. – pt.: 11:00 – 14:00

Czas trwania:
3 semestry, łącznie 410 godzin

Data rozpoczęcia zajęć:
III edycja: październik 2018 r.

Data zakończenia zajęć:
II edycja: luty 2019 r., III edycja: luty 2020 r.

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie UMCS.

 

Komentowanie jest wyłączone.